Generelt

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer noe i en taxi?

Eiendeler som er gjenglemt i MiljøTaxi sine biler, blir levert til politiets hittegodskontor i Stavanger. Tlf: 51 89 90 00.

Hvilke betalingsmiddel kan jeg bruke i MiljøTaxi?

I tillegg til kontant betaling godtar MiljøTaxi de fleste kredittkort som VISA, MasterCard, American Express og TT-kort. Ulike rekvisjonsløsninger for avtalekunder kan også benyttes.

Hva gjør jeg hvis jeg har glemt å be om kvittering?

Dersom du har betalt med kredittkort må du henvende deg til kortutsteder (bank) for å få kvittering. MiljøTaxi Stavanger vil deretter levere kopi av kvitteringen til kortutsteder. Av hensyn til våre kunders sikkerhet leverer vi aldri kopi av kvittering direkte til korthaveren.

Spørsmål vedrørende pant.

Sjåfør skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant.

Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet.

Spørsmål om pant rettes til kundesenter MiljøTaxi – tlf 51 58 66 66 (hverdager mellom kl 08 og 16).

NB! Offentlige dokumenter som f.eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt.