Om MiljøTaxi

MiljøTaxi Stavanger AS er en ny taxisentral med et helt nytt konsept og er den første sentralen i Norge med en grønn profil.

Selskapet ble stiftet 26.06.2008 og nærmer seg 50 grønne drosjer som vil fort bli gjenkjent i bybildet.

MiljøTaxi Stavanger krever at løyvehaverne som kjører for selskapet benytter Hybridbiler, biler som kjører på Biodrivstoff, Biogass eller Naturgass på grunn av de gode miljøegenskapene. Målet med Miljøtaxi er å redusere utslipp av CO2, partikler og nitrogenforbindelser og sette en standard som kan følges av sentraler i hele landet.

Hvorfor det grønne taxivalget.
Norge og Stavanger har forholdsvis store miljøutslipp, blandt annet av  transportnæringen, og vi mener alle bør være opptatt av å redusere disse.

Taxinæringen kan gjøre sitt for å bidra lokalt,men vi må innrømme samtidig at det var vært litt av en jobb å vekke miljøengasjementet hos de involverte, og å få sjåførene og eierne til å gå fra diesel til gass.

De ser gevinstene; miljøfordelene, det at de selv blir mer miljøbevisste og gass er et rimeligere drivstoff.
Men fordi gassbilene koster mer, er det dyrt for eiere å bli miljøbevisste.

Dessuten blir det et enormt miljøfokus fremover, derfor tenker også bilindustrien miljø.

Vi er sikre på at det kommer flere bilmerker som benytter seg av gass og det finnes allerede flere tappestasjoner i området og flere vil det komme.

Når det blir vanlig med gassdrevne biler, er vi allerede etablert som den mest miljøbevisste sentralen, og det blir en klar fordel.