Ønsker du å bli taxieier

Taxiløyvekurs får du hos MiljøTaxi i samarbeid med Kompetanseteam Vest AS.

Bestått løyvekurs er obligatorisk for alle som skal søke taxiløyve og starte egen taxibedrift.
Studiet er godkjent av Samferdseldepartementet.

Det kreves ingen forkunskaper utover grunnskole for å starte kurset.

Normalt studietid er 3 uker.

Det er Samferdselkontoret i fylket som utsteder Taxiløyve.Tildeling av løyve skjer etter
ansinitetsprinsippet.

For å komme i betraktning ved tildeling av ledig løyve må søkeren ha:

– God Vandel
– Bestått Løyvekurseksamen
– Kunne stille bankgaranti ( kr.75000)
– Bekreftelse fra Skattefogd,kommunekasserer og konkursregister i Brønnøysund.

For mer informasjon ta kontakt med MiljøTaxi Stavanger A/S.